Γίνε μέλος

Σε αυτή την σελίδα μπορείτε να υποβάλλεται αίτηση εγγραφής μέλους του κόμματος.

Πρέπει να γνωρίζετε ότι, μέλος του κόμματος "Ανώνυμοι Έλληνες", μπορεί να γίνει κάθε πολίτης που κατέχει την ελληνική υπηκοότητα και το εκλογικό δικαίωμα στις βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα.

Ενώ δεν θα πρέπει να έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για κακούργημα.

Επίσης θα πρέπει να συμφωνεί με τις Αρχές και τις Θέσεις μας και δεν είναι μέλος άλλου πολιτικού κόμματος.

Η ιδιότητα του μέλους ή φίλου συνεπάγεται και την αποδοχή απ’ αυτό του Καταστατικού και των Κανονισμών που διέπουν τη λειτουργία του κόμματος.

Άλλαξε το πολιτικό σκηνικό! Γίνε μέρος της αλλαγής!

Everyone is Welcome signage
Everyone is Welcome signage

Φόρμα Εγγραφής Μέλους